Taxaties

Taxaties


Voor het opvragen van taxaties kan een bericht gezonden worden naar het mailadres van esparu-ART. Daarin geeft u aan:

-Naam en adres van aanvrager

-Uw mailadres

-Telefoonnummer

-Om welke kunstwerken gaat het 

-Waar en wanneer kunnen de taxaties plaatsvinden