Ponte

Kunstschilder

Buenos Aires, Argentinië 1964 – …..

Geboren en getogen in Argentinië, studeerde hij aan de kunstacademie (ANBA) te Buenos Aires waar hij zich specialiseerde in moderne schilderkunst. Zijn technieken onderscheiden zich vooral door veelkleurigheid en het strijdperk betreden van tragiek en uitbundigheid.

Veel van zijn werken nemen de kijker mee naar de wereld van tederheid en onschuld, zoals prachtig uitgebeeld in ‘La Búsqueda’ (de zoektocht). Het beeldt het kind uit in een zoektocht naar de betekenis van de omringende wereld door dat ene, tedere handgebaar dat onderzoekend de lippen van een ander kind betast. Deze aquarel laat een Ponte zien die met een sensibele penseelstreek de ware essentie van het leven weergeeft. Het leven als een zoektocht, een levenslange odyssee.

Andere werken van Ponte tonen een impulsieve, geïnspireerde weergave van de sterke gevoelswereld van de kunstenaar, zoals mooi te zien is in de serie ‘Los Insultos’ (de beledigingen). Krachtige streken met de penseel duiden op een opwellende emotie, verward, maar tegelijk ook aangrijpend door de intensiteit van kleur, symboliek en vorm.

Met ‘Doble Rostro’ (1995) brengt hij de twee tegengestelde waarden naar voren die in relatie met elkaar bestaan, zoals dat in de Tao met ‘yin-yang’ geduid wordt. Tevens illustreert het de 2 gezichten die ieder mens heeft, het ‘sociale’ en het ‘private’. Een fantastisch gestileerd portret, roekeloos eerlijk en compromisloos uitgebeeld.

Ponte laat met deze werken zijn thematische veelzijdigheid zien, neemt de kijker mee naar de diepere lagen van het bestaan. De toeschouwer wordt met deze creaties gevraagd na te denken, zelfonderzoek te verrichten, zonder dat er een interpreterende uitleg gegeven wordt.

In 1991 is Ponte (toen 27 jaar) naar Amsterdam gegaan, waar hij een aantal jaren verbleef in de schaduw van bekendheid en succes. De reden van zijn verblijf in Nederland was de zoektocht naar inspiratie en kennis op het gebied van beeldende kunst. Vele kunstcolleges en bezoeken aan musea, galeries en kunstveilingen volgden, waar de veelzijdigheid van moderne westerse kunst een impuls voor hem betekende.

Na 4 jaren keerde hij terug naar Argentinië. Hij geniet vooral bekendheid bij kunstverzamelaars in eigen land die hem hoog waarderen. Recensenten weten dat Ponte een kunstenaar is op de achtergrond, publiciteit en bekendheid schuwt en vooral zijn gevoel voor kunst volgt. In enkele gevallen werkt hij ook in opdracht.

Er zijn 4 werken van Ponte beschikbaar, voor zover bekend de enigen in Nederland:

Doble Rostro          (1995)

La Búsqueda          (1995)

Los Insultos nr. 2  (1995)

Los Insultos nr. 4  (1995)

Prijs op aanvraag
Meer informatie: info@esparu-ART.com