Evenementen

Stadskantoor Utrecht

tentoonstelling ‘Utrecht, stad van iedereen’


 

Van 18 september 2017 tot 28 december 2017 heeft in het nieuwe stadskantoor Utrecht de grote tentoonstelling ‘Utrecht, stad van iedereen’ plaatsgevonden. Het was een bijzonder evenement. Hier een impressie van hetgeen er te bewonderen was.

Een van de exposanten, Bashir Alhamad, beeldhouwer en zelf vluchteling, heeft zijn kunstwerken getoond. Ze droegen allen een boodschap. Intrigerend is dat deze boodschappen betrekking hebben op het thema op de vlucht zijn en levensgedachten. Wat leert het ons en nog belangrijker, wat doen we met hetgeen het ons leert.

Een tweede exposant  die een bijdrage heeft geleverd aan dit evenement was Anja Roemer, beeldhouwer met een enorme betrokkenheid bij het wel en wee van mensen die oorlog hebben meegemaakt en een enorme last meedragen. Haar beelden raken de gevoelige snaren van diegenen waar ze zich op richt. Ze houden ons een spiegel voor. Zijn wij misschien zelf vluchteling, wegkijkend van de donkere kant van het wereldgebeuren. We zien pijn, verdriet, machteloosheid, weemoed, melancholie, wanhoop die miljoenen  op deze aarde teisteren.

Fotograaf en schrijver Sjaak Verboom toonde afbeeldingen van mensen die een veilig heenkomen zoeken en toch min of meer in de steek gelaten worden, genegeerd, die als niet bestaand proberen deel te nemen aan de maatschappij waar ze beschutting hebben gezocht. Zijn de mensen in de AZC’s eigenlijk wel reëel? Ze zijn er wel, maar je ziet ze niet of nauwelijks. Ze hebben geen herkenbare plek in ons land, nauwelijks een gezicht. Ze zijn als het ware schimmen van de realiteit, zonder vaste vorm. Een zoektocht naar hun ware identiteit begint bij de aanblik van Verboom’s nieuwste project; ‘Schuldige Stad’. Een treffende impressie van ‘statusloze’ mensen.

Het Internationale Rode Kruis bestaat in 2017 wel gezegd 150 jaar. Ook deze organisatie nam deel aan dit evenement. Deze organisatie betekent voor veel mensen in nood, wereldwijd, een reddingsboei in de storm, een helpende hand, een engel van hoop. Het Rode Kruis staat voor de oppositie van geweld, humanitaire rampen. De inzet van het Rode Kruis staat haaks op de schrijnende boodschappen die in het filmpje van de Utrechtse makers Alessio Cuomo en Bianca Looman worden voorgelezen door vluchtelingenkinderen: haatdragende Facebook-comments.

Tevens werd werk van de Utrechtse fotograaf Raymond Rutting getoond, die met de Utrechts auteur Arthur Japin indringende portretten van vluchtelingen liet zien.

‘Our Stories’: In samenwerking met het Utrechts Stadsdichtersgilde zijn gedichten geschreven en illustraties gemaakt die gebaseerd zijn op verhalen van vluchtelingen. Ook die waren te bezien in het Stadskantoor.

Utrechts schrijver en dichter Malek toonde zijn dankbaarheid aan de Nederlandse samenleving voor de hulp en ondersteuning die hij, zijn familie en vele lotgenoten mochten ontvangen na een dramatische vlucht uit Iran, twee decennia geleden: Een in de Perzische taal  geschreven roman en twee gedichtenbundels werden in dat kader aangeboden aan vertegenwoordigers van de Gemeente Utrecht. Dankzij de ontvangen hulp en ondersteuning heeft hij in Nederland een goed en veilig bestaan weten op te bouwen voor hem en zijn gezin.

Utrechts fotograaf Bram Heynen toonde afbeeldingen van vluchtelingen op het eiland Lesbos. Ontroerende, treffende foto’s in een omgeving waar je eigenlijk niet thuishoort. Waar angst, ontreddering, verslagenheid en hoop, verwachtingen en zoeken naar een nieuw bestaan samen zijn gekomen.

Kunstenares Nena Sesic-Fiser bracht mythologie en kunst bij elkaar met fascinerende, kleurrijke schilderkunst.

Ten slotte was er de theatervoorstelling “SOS Utrecht, spoedcursus vluchten” door Theatergezelschap Space.

Het idee van deze expositie is ontstaan vanuit de gedachte van esparu-ART om ‘vluchtelingen’ een gezicht te geven.  Volgens dat idee zouden een aantal kunstenaars via een tentoonstelling op een centrale, publiekelijke locatie de kans moeten krijgen hun visie en gevoel weer te geven als het over dit onderwerp gaat dat ons allen aangaat.

De grote publiekshal van het Stadskantoor waar de tentoonstelling plaatsvond, is een van de meest bezochte locaties in Utrecht , centraal gelegen en door alle lagen van de bevolking bezocht. 

Met dank aan de Gemeente Utrecht die in samenwerking met esparu-ART de organisatie van dit evenement ter hand heeft genomen.