Sjaak Verboom – Heilige Plaatsen

Fotoproject | Heilige Plaatsen

Het fotoproject Heilige plaatsen onderzoekt de verschuiving van de betekenis van gewijde plekken.
Waren deze plaatsen voorheen het domein van pelgrims en geestelijken, nu worden de pleinen en straten overspoeld met toeristen.
Bedevaartsoorden zijn toeristische attracties geworden.

De fotowerken tonen alleen de authentieke bezoekers van deze plaatsen: pelgrims, mannen en vrouwen voor wie deze plaatsen verwijzen naar een hogere werkelijkheid.
En de kinderen voor wie deze plaatsen een speeltuin zijn; ook zij zijn op de foto’s terecht gekomen.

De toeristen ontbreken. Slechts hun paraplu’s zijn zichtbaar, of de tourguides. Alleen op de foto bij de Rotskoepel-moskee staan zij op de foto, afgewend van het heiligdom.

pelgrim (de(m.);-s)1 iem.die naar een andere plaats reist om daar een heiligdom te bezoeken, syn. bedevaartganger;- (met de gedachte aan het leven als een reis)

bedevaartsoord (het) plaats waar zich een heiligdom bevindt, waarheen mensen op bedevaart gaan, syn. bedevaartplaats

toerist (de(m.)) 1 iem. die het reizen voor zijn genoegen als ontspanning beoefent, m.n. in een hem vreemd gebied, meestal met het doel verschillende bezienswaardige of bekende plaatsen te bezoeken

bedevaart (de) 1 reis (vroeger veelal te voet) naar een heilige plaats, al biddend om daar te bidden, m.n. om een gunst af te smeken, als boetedoening of ter verdieping van het geloofsleven, syn. pelgrimstocht, pelgrimsreis, pelgrimage

heilig (bn.) 2 met de dienst van (een) God in verband staand, daaraan zijn wijding ontlenend, syn. sacraal: het H
eilige Land, Israël en delen van Jordanië (het land dat geheiligd is door het leven van Jezus) ; de Heilige Stad (Matth. 4:5), Jeruzalem; het Heilige Graf, zie bij graf

Het fotoproject Heilige plaatsen werd gestart in 2012| ©sjaak verboom 2013

Foto’s: C-print op dibond en Gliceé-print. Gelimiteerde oplage.

Gelimiteerde oplage.

Holy Places #01
Holy Places #02
HolyPlaces #03
HolyPlaces #04
Holy Places #05

niet beschikbaar/not available

Meer informatie: info@esparu-ART.com